Programy

Eko-Soft - Opłaty środowiskowe

Program przeznaczony do naliczania opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska w celu rozliczenia się z urzędami marszałkowskimi. Uproszczona wersja umożliwiająca naliczanie opłat w zakresie spalania paliw w silnikach spalinowych oraz małych kotłach do 5 MW.

Eko-Soft - Ewidencja opakowań

Eko-Soft 2018
Ewidencja opakowań

Cena netto od 190,00 zł
Kup teraz

Program przeznaczony dla firm wprowadzających produkty w opakowania na rynek oraz producentów, importerów i eksporterów opakowań. Program umożliwia prowadzenie bieżącej ewidencji opakowań oraz generowanie sprawozdań OPAK-1, OPAK-2, OPAK-3 i OŚ-OP-1.

Ewidencja Odpadów - Wytwarzanie odpadów

Program przeznaczony dla firm, które w ramach własnej działalności wytwarzają i przekazują dalej odpady. Np. firmy produkcyjne, usługowe, magazynowe, budowlane, a także szpitale, przychodnie, sklepy, hurtownie, warsztaty samochodowe. Posiada moduł do naliczania opłat za korzystanie ze środowiska.

Ewidencja Odpadów - Zbieranie i transport

Program przeznaczony dla firm, które w ramach własnej działalności wytwarzają, zbierają oraz transportują odpady. Np. firmy zajmujące się zbieraniem odpadów, w tym zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz baterii takie jak punkty skupu złomu, sklepy i serwisy RTV/AGD itp.

Ewidencja Odpadów - Przetwarzanie odpadów

Wersja dedykowana dla firm z branży gospodarki odpadami, zajmujących się zbieraniem, odzyskiem oraz unieszkodliwianiem odpadów. Przeznaczony dla posiadaczy instalacji do przetwarzania odpadów. Umożliwia wystawianie dokumentów potwierdzających odzysk i recykling.

Ewidencja Odpadów - Oczyszczalnie ścieków

Program przeznaczony dla oczyszczalni ścieków komunalnych. Poza podstawową ewidencją odpadów można prowadzić pełną ewidencję na kartach ewidencji komunalnych osadów ściekowych komunalnych wraz z ich dalszym stosowaniem. Program dodatkowo posiada elektroniczny dziennik oczyszczalni ścieków.

Ewidencja Odpadów - Stacja demontażu

Program przeznaczony dla oczyszczalni ścieków komunalnych. Poza podstawową ewidencją odpadów można prowadzić pełną ewidencję na kartach ewidencji komunalnych osadów ściekowych komunalnych wraz z ich dalszym stosowaniem. Program dodatkowo posiada elektroniczny dziennik oczyszczalni ścieków.

Ewidencja Odpadów - Zakład przetwarzania ZSEiE

Wersja przeznaczona dla firm, które w ramach własnej działalności zajmują się zbieraniem i przetwarzaniem i recyklingiem zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w myśl ustawy o ZSEiE. Program pozwala na szybkie i wygodne prowadzenie karty ewidencji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Ewidencja Odpadów - Zakład komunalny / PSZOK

Wersja dedykowana dla przedsiębiorstw zajmujących się zbieraniem odpadów oraz odbiorem odpadów komunalnych. Umożliwia ewidencję danych na potrzeby generowania kwartalnych sprawozdań w zakresie odbioru odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych na podstawie u.c.p.g.

Wyślij

Wersja demo oprogramowania Eko-Soft

Po wypełnieniu poniższego formularza na adres e-mail wyślemy link do pobrania wersji demo.

Pobierz DEMO

Na podany adres e-mail została wysłana wiadomość z linkiem do wersji demonstracyjnej programu.

Zamknij

Przepraszamy, wystąpił błąd.

Prosimy spróbować ponownie za kilka sekund i/lub sprawdzić połączenie z internetem.

Spróbuj ponownie