Opłaty środowiskowe

Eko-Soft 2015

Opłaty środowiskowe

Wersja 3.2.0.1

Cena netto: od 45,00 zł
 • Pobierz demo
 • Zamów program

Program przeznaczony do naliczania opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska w celu rozliczenia się z urzędami marszałkowskimi. Program posiada aktualne stawki oraz obowiązujące formularze.

Funkcjonalność:

 • Obsługa wielu firm i oddziałów w jednym programie
 • Naliczanie opłat od roku 2009
 • Automatyczne generowanie wykazów dla Urzędów Marszałkowskich
 • Import danych z poprzedniego okresu rozliczeniowego
 • Naliczanie opłaty podwyższonej w przypadku braku lub przekroczenia obowiązywania decyzji
 • Bieżące raporty naliczonych opłat (np. miesięczne)
 • Fakturowanie
 • Eksport wydruków do Worda, Excela oraz PDF
 • Archiwizacja danych
 • Praca w wersji sieciowej
 • Uprawnienia użytkowników programu (w wersji sieciowej)

Opcjonalne moduły:

Nazwa modułuCena netto

1) moduł zawarty w Emisji technologicznej

2) moduł zawarty w Zrzucie ścieków

Informacje o module: Pojazdy

 • bieżąca ewidencja zużycia paliwa,
 • lista własnych pojazdów/urządzeń,
 • rodzaje wszystkich paliw (benzyna, gaz płynny propan-butan, sprężony gaz ziemny, olej napędowy, biodiesel),
 • katalog kategorii silników zgodnych z rozporządzeniem,
 • automatyczne przeliczanie litrów na Mg,
 • generowanie raportu zużycia paliwa dla wszystkich pojazdów.

Informacje o module: Kotły (ryczałt)

 • bieżąca ewidencja zużycia paliwa opałowego,
 • lista kotłów we wszystkich oddziałach,
 • katalog typów kotłów zgodnych z rozporządzeniem,
 • automatyczne przeliczanie litrów na Mg,
 • generowanie raportu zużycia opału dla wszystkich kotłów.

Informacje o module: Kotły (wskaźniki)

 • wprowadzenie danych o wszystkich posiadanych instalacjach,
 • wprowadzenie nominalnej mocy urządzenia w MW,
 • przypisanie pozwolenia na emisję do każdej instalacji,
 • katalog wskaźników MOŚZNiL z 1996 roku
 • katalog wskaźników KOBiZE
 • uwzględnianie sprawności urządzeń ochronnych,
 • katalog emitowanych substancji (wskaźników) dla kotłów,
 • bieżąca ewidencja zużycia paliwa,
 • możliwość naliczania opłaty na podstawie wyników pomiarów emisji.

Informacje o module: Emisja technologiczna

 • wprowadzenie danych o wszystkich posiadanych instalacjach i działalnościach,
 • możliwość naliczania opłat dla całej instalacji lub osobno dla wielu źródeł składających się na jedną instalację,
 • przypisanie pozwolenia na emisję do każdej instalacji,
 • ustalenie dowolnej jednostki zużycia,
 • uwzględnianie sprawności urządzeń ochronnych,
 • katalog emitowanych substancji zgodny z rozporządzeniem,
 • bieżąca ewidencja zużycia,
 • możliwość naliczania opłaty na podstawie wyników pomiarów emisji.

Informacje o module: Klimatyzacja

 • wprowadzenie danych o wszystkich posiadanych urządzeniach klimatyzujących,
 • ustalenie dowolnej jednostki zużycia,
 • katalog emitowanych substancji dla urządzeń chłodniczych.

Informacje o module: Przeładunek benzyn

 • bieżąca ewidencja przeładowanej benzyny,
 • lista zbiorników,
 • rodzaje operacji technicznych (napełnianie, opróżnianie zbiorników różnego typu),
 • automatyczne przeliczanie litrów na Mg,
 • uwzględnianie skuteczności redukcji oparów przeładowanej benzyny.

Informacje o module: Chów i hodowla drobiu

 • wprowadzenie danych o wszystkich posiadanych fermach,
 • przypisanie pozwolenie na emisję do każdej z ferm,
 • przypisanie rodzaju hodowli z katalogu zgodnego z rozporządzeniem,
 • automatyczne naliczenie opłat na podstawie liczby stanowisk i czasu utrzymywania.

Informacje o module: Pobór wód

 • lista wszystkich ujęć wody,
 • przypisanie pozwolenia wodnoprawnego do każdego ujęcia wody,
 • przypisanie rodzaju ujęcia oraz metody uzdatniania do każdego ujęcia wody,
 • wprowadzenie parametrów pobranej wody,
 • bieżąca ewidencja pobranej wody.

Informacje o module: Zrzut ścieków

 • lista wszystkich odbiorników ścieków,
 • lista punktów zrzutu ścieków,
 • odejmowanie tła chemicznego z wody pobranej, której zużycie spowodowało powstanie ścieków,
 • przypisanie odbiornika, ujęcia wody oraz pozwolenia wodnoprawnego do każdego punktu zrzutu,
 • przypisanie właściwego kodu (rodzaju ścieków) do danego punktu zrzutu,
 • wprowadzenie parametrów zrzucanych ścieków (lista parametrów dobierana automatycznie w zależności od wybranego kodu ścieków),
 • dotkowe parametry dla ścieków o kodach b i c,
 • bieżąca ewidencja wprowadzanych ścieków.

Informacje o module: Wody opadowe

 • lista wszystkich odbiorników wód opadowych i roztopowych,
 • lista terenów, z których odprowadzane są wody opadowe i roztopowe,
 • przypisanie konkretnego odbiornika do danego terenu,
 • ustalenie powierzchni terenu,
 • przypisanie rodzaju terenu z katalogu zgodnego z rozporządzeniem,
 • przypisanie pozwolenie wodnoprawnego do danego terenu.

Wymagania:

 • system Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7/8
 • opcjonalnie Microsoft Office w celu eksportu dokumentów do Worda

Aktualizacje i wsparcie

W ramach zakupionego programu zawarte są bieżące aktualizacje, wsparcie techniczne i merytoryczne przez 12 miesięcy.

Przedłużenie rocznego pakietu aktualizacji wynosi 50% ceny podstawowej.

Dla klientów zapewniamy bezpłatną pomoc merytoryczną w zakresie przepisów ochrony środowiska.

Zrzuty ekranu